Вийшла з типографії англомовна монографія Mahniuk V.M., Hopperia V.G., Polka O.O., Pavlenko N.P., Ocheretyana G.V. Hygiene and ecology in state regulation of urban planning // edited by the corresponding member of NAMS of Ukraine N.S.Polky. К: Видавництво: МВЦ «Медінформ», 2020. 131 p. («Гігієна та екологія в державному регулюванні містобудування»)

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних аспектів у сфері гігієни планування та забудови населених місць. Висвітлені сучасні проблеми у цій царині в умовах трансформаційних перетворень, що відбуваються в Україні в процесі формування її ринкової економіки та євроінтеграції. Основна увага приділена аналізу нового санітарного та містобудівного законодавства, провадження профілактичної функції в умовах реформування центральних органів виконавчої влади. Авторами обґрунтовані і запропоновані конкретні заходи щодо законодавчого врегулювання проблемних питань та окреслено окремі напрями розвитку правових положень гігієни планування та забудови населених місць.

Завдяки теоретичному узагальненню і систематизації визначені етапи і закономірності формування наукових напрямів з проблеми гігієни планування населених місць. Наукові здобутки, гігієнічні розробки лабораторії гігієни планування та забудови населених місць знайшли своє відображення у санітарному та містобудівному законодавстві і впроваджені у практику закладів охорони здоров’я МОЗ України, Держпродспоживслужби, структурних підрозділів Мінрегіону України, що має особливе значення для подальшого стабільного розвитку народного господарства незалежної України та становлення її як європейської країни.

Монографія розрахована на науковців, спеціалістів та практичних лікарів-гігієністів Головних і територіальних управлінь Держпродспоживлужби, викладачів і студентів вищих медичних та будівельних навчальних закладів, а також фахівців проектних та експертних організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, і всіх, хто цікавиться проблемами планування та забудови населених місць.

Ознайомитися з монографією можна в бібліотеці ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» та інших медичних бібліотеках України.

Обґрунтовано і розроблено санітарно-епідеміологічну складову до Державних будівельних норм ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» у відповідності до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про будівельні норми” щодо удосконалення нормування у будівництві» від 03.10.2019 р. №156-IX в частині впровадження нового параметричного методу при створенні нових чи вдосконаленні існуючих державних будівельних норм (лист ДУ «ІГЗ НАМНУ» до ПАТ «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву» від 11.08.2020р. №19/2111).

Tagged in: