Гозак С. ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

Усі знають, що фізичні вправи та рух сприяють зростанню м’язів, покращанню кровообігу, підвищенню фізичної працездатності. Це звісно так. Втім в нашому організмі всі процеси настільки взаємопов’язані, що від фізичної активності залежить не тільки фізичне здоров’я, а й психічне, а також такі інтегральні характеристики як самопочуття, благополуччя, щастя.

Яке ж самопочуття у сучасних дітей та наскільки щасливими вони себе вважають?

Наше дослідження (2018 р.) серед міських дітей середнього шкільного віку (5-9 класи) показало, що майже половина підлітків (45,9 %) вважають себе повністю щасливими. Якщо ж до таких дітей віднести тих, хто вважає себе скоріш щасливим, ніж ні, то таких учнів стає переважна більшість – 85,7 %. Не було серед підлітків таких, які вважають себе повністю нещасливими. Різниця між хлопцями і дівчатами незначуща.

Що стосується самопочуття, яке оцінювалось за 14 характеристиками щодо здоров’я, бадьорості, працездатності, то лише 15,3 % сучасних підлітків оцінюють рівень самопочуття як високий, решта – як середній (68,4 %) та низький (16,3 %). Різниця між хлопцями і дівчатами також незначуща.

Між показниками самопочуття та щастя дітей існує зв’язок середньої сили (r=0,40; p

Можна виділити дві несприятливі тенденції до погіршання самопочуття дітей. 1) за період навчання від 5 до 11 класу показник самопочуття знижується на 33 %, особливо це виражено серед дівчат; 2) У сучасних старшокласників самопочуття гірше на 27 % у порівнянні з підлітками аналогічного віку 6 років тому. На частий головний біль та біль у спині скаржаться 20 % сучасних випускників.

Який зв’язок існує між руховою активністю і самопочуттям?

У дітей з середнім та високим рівнем самопочуття тривалість загальної рухової активності вище на 18 %, ніж у підлітків з низьким самопочуттям, а тривалість занять спортом помірного й високого рівня (MVPA за критеріями ВООЗ) більша на 42 % (t=4,0; p p

Встановлений зв’язок рівня фізичної активності дітей з їх самопочуттям за типом спіралі. При високому рівні рухової активності ймовірність високого рівня самопочуття вище у 2,5 рази, ніж при низькому і навпаки, при високому рівні самопочуття ймовірність того, що у дитини буде високий рівень фізичної активності вище у 2,9 рази, ніж при поганому самопочутті.

Слід зазначити, що діти не завжди правильно оцінюють рівень рухової активності. Наприклад, майже 70 % підлітків оцінюють свою рухову активність як достатню, втім для 65 % з них характерний малорухливий спосіб життя. Результати суб’єктивної оцінки та фактичного рівня рухової активності співпадають лише у 37 % учнів середнього шкільного віку.

Отже, для гарного самопочуття та відчуття щастя у дітей середнього і старшого шкільного віку важливим є заняття спортом і рухова активність в цілому. Оптимальні рівні занять спортом помірної та високої інтенсивності (до яких відноситься більшість видів спорту) – це 40-50 хвилин щоденно для дівчат та 50-60 хвилин – для хлопців (або по 1,5 години 3 рази на тиждень для дівчат та 4 рази – для хлопців). Загальна рухова активність як для хлопців, так і для дівчат повинна становити 4,5-5,5 годин щодня.

Джерело: ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»