11 липня 1987 року чисельність населення нашої планети перетнула межу 5 млрд осіб. На відзнаку цієї події у 1990 році Генеральна Асамблея ООН запровадила Всесвітній день народонаселення, покликаний привернути увагу державних органів та громадськості до питань народонаселення, таких як планування сім’ї, гендерна рівність, стан довкілля, зміни клімату, доступність освіти тощо.

Багато з цих аспектів впритул стосуються громадського здоров’я і знаходяться в полі уваги фахівців ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України».

Носієм людського потенціалу Держави є населення. На тлі постійного зниження чисельності населення України (згідно звіту ООН «Стан народонаселення у світі – 2020» середньорічні темпи зміни чисельності населення України становлять  –0,5%) вкрай важливо забезпечити формування людського ресурсу на майбутнє за рахунок високого належного рівня здоров’я населення і, насамперед, дитячого.

У майже 50-річних проспективних дослідженнях лабораторії епідеміологічних досліджень були простежені особливості формування стану здоров’я дітей дошкільного віку, що проживають у м. Києві в різних екологічних умовах. За період спостереження (з 1972 року) рівень захворюваності дітей цієї вікової групи зріс на 62,2%. Обумовлено це, в значній мірі, збільшенням захворюваності дітей, які проживають вздовж великих транспортних артерій міста. Розрахований прогноз показав, що і в подальшому слід очікувати зростання рівнів захворюваності, хоча темпи зростання дещо уповільняться.

Протягом останніх років значно знизилися і резерви здоров’я дітей: якщо у 1980 році несприятливі рівні адаптації були визначені у кожного четвертого з обстежених дітей, то в теперішній час – у кожного другого. Найбільш виражені негативні тенденції зареєстровані в мікрорайонах, прилеглих до автомагістралей: на тлі скорочення у 2 рази питомої ваги дітей із задовільною адаптацією (з 56,3% до 28,5%), на цих територіях спостерігається 4-разове зростання частки дітей з незадовільною адаптацією та її зривом.

На здоров’я дітей суттєво впливають і фактори, пов’язані з навчанням. Наприклад, аналізуючи вплив віку вступу дитини до школи було встановлено, що ризик зниження рівня соматичного здоров’я у підлітків 14-15 років найбільший у дітей, які почали систематичне навчання у віці до 6 років 3-х місяців; особливо це стосується хлопців.

Слід наголосити, що виснаження функціональних можливостей дитячого населення починається вже з дошкільного віку, що в значній мірі обумовлює формування виражених форм патології, притаманних дорослому населенню, вже у дитячому і підлітковому віці.

На підставі комплексного морфо-функціонального обстеження учнів старшого шкільного віку встановлено, що рівень соматичного здоров’я більшості дітей, визнаних лікарями-педіатрами «здоровими», є незадовільним: переважна частина з них (57,7%) мають низький, третина (29,8%) – середній і лише 12,5% мають високий рівень здоров’я. При цьому, рівень здоров’я дівчат є значно гіршим, ніж хлопців.

Результати масштабних епідеміологічних досліджень стану здоров’я дітей дошкільного віку та підлітків дозволили розробити шкали для прогнозування імовірності формування окремих видів патології у дітей та рівня їх соматичного здоров’я з урахуванням впливу комплексу здоров’яформуючих факторів.

Усі ці та багато інших аспектів здоров’я дитячого населення впритул стосуються проблем народонаселення і потребують уваги суспільства. На жаль, на сьогодні в Україні відсутня державна система нагляду та динамічного спостереження за формуванням здоров’я дітей на популяційному рівні, що є необхідною умовою  управління станом здоров’я населення. Для вирішення цієї задачі у відповідності до завдань, поставлених Урядом в рамках функцій громадського здоров’я доцільним є створення системи нагляду, просторово-часового аналізу і оцінки стану здоров’я населення, в першу чергу — дитячого, з паралельним динамічним контролем за умовами їх життєдіяльності.

Більше інформації представлено у монографії «Дитяче населення крізь призму громадського здоров’я» (О.В.Бердник, Н.С.Полька, О.В.Добрянська, О.П.Рудницька, Т.П.Скочко), 2020.

Інформація надана ДУ “ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ”.