11.06.2020 р. відбулось чергове засідання Президії Національної академії медичних наук під головуванням Президента НАМН України академіка Віталія Цимбалюка.

На засіданні президії були заслухані доповіді академіка-секретаря відділення теоретичної і профілактичної  медицини  академіка Базики Д.А. та академіка-секретаря відділення клінічної медицини  академіка Антипкіна Ю.Г. про результати планування науково-дослідних робіт на  2021-2023 роки, які були розглянуті і рекомендовані до виконання Загальними зборами відділень.

Начальник  відділу  реформування та реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної  допомоги  канд.мед.наук  Загрійчук М.С. доповів про започаткування науково-організаційного проекту НАМН України «Розвиток системи трансплантації в Україні». Президія НАМН України запропонувала на розвиток проекту сформувати постійну міжвідомчу робочу групу та створити розділ на офіційному сайті НАМН України, в якому інформувати про стан реалізації  проекту.

Президія НАМН України постановила  оголосити конкурс  на кращі науково-дослідні роботи, що виконувались в наукових установах у 2019 році за бюджетом НАМН України.

Tagged in: