Press ESC to close

НАМН

65 Articles
Впровадження методів диференціальної лабораторної діагностики та нових фізичних методів для лікування хворих з хірургічною патологією в ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України»

Науково-дослідна тематика ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН…

Видано монографію «Досвід організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ (СИЛ) під час проведення антитерористичної операції (Операції об’єднаних сил)»

За участю та в співавторстві з фахівцями ДУ “Інститут громадського здоров’я ім….

Життя, подароване людям: історія д.м.н., професора, керівника клініки ДУ „Інститут травматології та ортопедії НАМН України” Георгія Васильовича Гайка

Гайко Георгій Васильович – видатна людина та чудовий спеціаліст. Академік Національної академії…