Press ESC to close

України

8 Articles
Впровадження методів диференціальної лабораторної діагностики та нових фізичних методів для лікування хворих з хірургічною патологією в ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України»

Науково-дослідна тематика ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН…